Úvod Medžugorje Medjugorje News Poselství svěřené vizionářce Mirjaně Soldo z 2.7.2018
Poselství svěřené vizionářce Mirjaně Soldo z 2.7.2018 4.8.2018
There are no translations available.

„Drahé děti, Matkou jsem vám všem a proto se nebojte, protože já slyším vaše modlitby, vím, že mne hledáte, a proto já prosím svého Syna za vás – mého Syna, který je sjednocený s Nebeským Otcem a Duchem Utěšitelem, mého Syna, který vede duše do Království odkud přišel, Království míru a světla. Děti moje, je vám dána svoboda, abyste si vybraly, ale já vás jako matka prosím, abyste si vybraly svobodu pro dobro. Vy s čistými a prostými dušemi chápete – i když někdy nerozumíte slovu – a v sobě cítíte co je pravda. Děti moje, neztrácejte pravdu a pravý život, abyste následovaly ten falešný. Opravdovým životem Království Nebeské vstupuje do vašich srdcí, a to je Království míru, lásky a souladu. Tehdy, děti moje, nebude ani sobectví, které vás vzdaluje od mého Syna. Bude láska a porozumění pro vaše bližní. Protože zapamatujte si, znovu vám opakuji, modlit se znamená i mít rád druhé, bližní a dávat se jim. Milujte a dávejte v mém Synu, pak On bude působit ve vás, za vás. Děti moje, neustále myslete na mého Syna a milujte ho nesmírně, pak budete mít opravdový život, a to bude pro věčnost. Děkuji vám apoštolové mojí lásky.“

 
 
 
 

2022 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]